"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Ekim 2018

Örnek öğretmen

Türk edebiyatının unutulmayan simalarından olduğu ifade edilen, divan edebiyatı ve metinler şerhi hocası Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, vefatının 40. yılında rahmetle hatırlanmış. Tarlan’ın hayatı, edebiyat tarihçiliği, şairliği ve nesirlerinin konuşulduğu toplantıda öğrencileri de hatıralarını aktarmışlar.